Všeobecné obchodné podmienky

Aj my máme všeobecné obchodné podmienky (VOP). Sú súčasťou každej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Platí vždy aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok uvedených v dokumente nižšie (formát pre MS Office: Word – docx).